MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger.

Meslinger truer sårbare barn

– i skyggen av koronapandemien

MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger i noen av verdens mest utsatte områder.


MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger.


Gi en gave i dag

Hjelp oss å skaffe flere bibler

– og fly dem ut!

FAKTA: Vaksiner og medisiner har eksistert i mange tiår. Likevel døde 5,2 millioner barn før de fylte fem år i 2019, og de aller fleste av sykdommer som lett kunne ha vært forebygd eller behandlet (FN). I 2019 døde 1,4 millioner av tuberkulose, 409 000 av malaria og 207 000 av meslinger.

Joyce hadde ventet lenge på sin første Bibel. Det er stor mangel på bibler på Papua Ny-Guinea.

Nafas håper at det kommer

flere bibler snart. Han er en av de lokale som har kommet til tro.

En «Bibel-boks» inneholder

35 bibler i ulike formater.

En «Bibel-boks» inneholder 35 bibler i ulike språk og format, de fleste på det nasjonale språket Tok Pisin.

Kjære deg!


På Papua Ny-Guinea har vi piloter ofte med oss en boks med Bibler når vi lander. Etterspørselen er så stor at vi ofte går tom. Vi trenger din hjelp til å skaffe flere

– og fly dem ut!


Når mine kolleger og jeg flyr ut i jungelområdene møter vi stammefolk på jakt etter bibler. En såkalt «Bibel-boks» inneholder 35 bibler i ulike språk og format, de fleste på det nasjonale språket Tok Pisin.


Etter landing stimler folk sammen og mange spør etter en Bibel. De som har råd betaler en subsidiert pris, som er halvparten av markedspris. Hos noen av de fattigste stammene, som lever under fattigdomsgrensen på en dollar om dagen, deler MAF dem ut gratis.


Urbefolkningen her på Papua Ny-Guinea er en av de mest sammensatte i verden. Utrolig nok er det mer enn 1000 etniske grupper, og det finnes hele 830 ulike stammespråk. Landet er sannsynligvis det mest etnisk og språklig komplekse av alle nasjoner i verden.


Frykten for onde ånder er dominerende, og drap og hevn har vært en del av kulturarven fra forfedrene. Vi ser hver dag at Bibelens ord om fred, nåde og forsoning forandrer mennesker og samfunn. Med din hjelp kan vi nå ut til flere. Vi trenger din støtte for å kunne møte etterspørselen i de isolerte områdene.


I en isolert landsby møtte vi Joyce, en kvinne som hadde ventet lenge på å få sin første Bibel. Da hun fikk den i hendene, holdt hun fast ved den som om livet hennes var avhengig av den. Historier som dette er det mange av, og de rører meg langt inn i hjertet.


Vil du gi en gave som virkelig forandrer?


Vennlig hilsen

Jan Ivar Andresen

MAF-pilot
Papua Ny-Guinea

1 tønne 1 965 kr (960 km)

3 jerrykanner

741 kr
(360 km)

Gi en gave i dag

Ja, jeg vil gi en gave slik at MAF

kan fly ut flere bibler!

En jerrykanne 247 kr
To jerrykanner 494 kr
Tre jerrykanner 741 kr

Gaveeksempler:

Gaveeksempler:


1 jerrykanne 247 kr (120 km)

2 jerrykanner 494 kr (240 km)

3 jerrykanner 741 kr (360 km)

1 tønne 1 965 kr (960 km)

1 jerrykanne

247 kr
(260 km)

1 tønne

1 965 kr
(960 km)

MAF Norge

Postboks 90, 0101 Oslo

Besøksadresse: Dronningens gate 25, 0154 Oslo

Gavekonto: 7058.63.60610

Organisasjonsnummer: 980421899


MAF behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven.