MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger.

Meslinger truer sårbare barn

– i skyggen av koronapandemien

MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger i noen av verdens mest utsatte områder.


MAF flyr i kampen for å utrydde meslinger.


NÅR FLYET LANDER

STIGER HÅPET!

Gi en gave i dag

– Det er ganske vanskelig å lande her. Flystripen er ikke i god stand etter alle disse årene med nedstengning. Men det er ingenting i forhold til å reise langs bakken. Veiene er de verste i landet, noe som gjør samfunnet til et av de mest isolerte, sier MAF-pilot Raphael Flach.

Tennet-bibel i hendene for første gang
18. januar i år fløy Raphael flere kasser med nytrykte bibler til Arilo. Dette hadde landsbyen lengtet etter lenge. Da flyet endelig kom inn for landing var det åtte år siden sist. Oversettelsen av Det nye testamente begynte i 1993, opprinnelig i Kenya, Uganda og Sudan.


Bibeloversetter Scott Randal husker godt oppstarten. – I forarbeid til bibeloversettelsen spilte vi inn folkeeventyr for å bedre forstå og analysere dagligspråket. Deretter oversatte vi noen innledende skriftsteder. Det er stort å se at Tennet-folket endelig kan lese evangeliet på sitt eget språk, forteller Scott begeistret.


FAKTA: Vaksiner og medisiner har eksistert i mange tiår. Likevel døde 5,2 millioner barn før de fylte fem år i 2019, og de aller fleste av sykdommer som lett kunne ha vært forebygd eller behandlet (FN). I 2019 døde 1,4 millioner av tuberkulose, 409 000 av malaria og 207 000 av meslinger.

TENNET-FOLKET FIKK EGEN
BIBEL OG FLYSTRIPE I PÅSKEGAVE

Det isolerte fjellområdet Arilo i Sør-Sudan er hjemmet til Tennet, en liten folkegruppe som teller rundt 15 000 mennesker. Grunnet årelang borgerkrig har flystripen vært stengt, noe som har hindret forsyninger og forsinket arbeidet med å nå ut med den nye bibelen.

Scott Randall jobbet med oversettelsen de første syv årene, deretter overtok Adelino Amalgira, som forteller videre:

– For mange blant Tennet-folket er dette en ny begynnelse. Menneskers liv kommer til å bli forandret. Guds ord er levende og mektig, som et tveegget sverd (Hebreerne 4:12). Det er Guds Ord som vil gjenopprette håpet igjen i våre lokalsamfunn og hjem, sier Adelino.


«Nå er Tennet-folket også blitt mennesker»
Noen dager senere da Adelino delte ut bibler kom en dame til han og spurte: «Hva er dette for en bok?» Da han fortalte at det er Guds Ord i Tennet, svarte hun begeistret: «Endelig har Tennet-folket blitt mennesker.»

– Dette rørte meg veldig sterkt, forteller Adelino. Før, uten Guds ord, følte de at de var mindre verdt enn andre mennesker. Det er oppmuntrende å se hvor mye folk verdsetter Bibelen på deres eget språk. Bibeloversettelse er alltid en lang og krevende prosess – men belønningen er stor, avslutter Adelino.

Tekst og foto: Jenny Davies

186,-

558,-

372,-

Vi kan fly 120 km

Vi kan fly 240 km

Vi kan fly 360 km

Gi en gave i dag

Din gave gir håp!

En jerrykanne 186 kr, og vi kan fly 120 km
To jerrykanner 372 kr, og vi kan fly 240 km
Tre jerrykanner 558 kr, og vi kan fly 360 km

MAF Norge

Postboks 90, 0101 Oslo

Besøksadresse: Dronningens gate 25, 0154 Oslo

Gavekonto: 7058.63.60610

Organisasjonsnummer: 980421899


MAF behandler alle opplysninger om våre givere strengt konfidensielt. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningsloven.

Følg oss på Facebook!